АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО ... - Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на преводачески услуги за нуж...
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
26.09.2013   

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

На 28.11.2013 г. от 11:00 часа в сградата на Министерство на труда и социалната политика, Зала № 1, етаж „Сутерен”, ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. При отварянето на ценовите оферти могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

Моля, лицата, които желаят да присъстват на отваряне на офертите, да бъдат на служебния вход на МТСП в 10:50 часа.
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG