АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО ... - ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „а”, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 14, АЛ. 4 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТ...
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
06.11.2013   

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „а”, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 14, АЛ. 4 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА: “Консултантска помощ за Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за изготвяне на Техническа спецификация за разработване на система за събиране, валидиране, отчитане и докладване на индикатори в съответствие с изискванията на Регламент 1083/2006 и проектите на нови регламенти за структурната помощ за периода 2014 – 2020 г.”

уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG