АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО ... - Открита процедура по ЗОП „Изработка и доставка на печатни информационни и рекламни материали за нуждите на ...
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
19.12.2013   

Открита процедура по ЗОП „Изработка и доставка на печатни информационни и рекламни материали за нуждите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

На 05.02.2014 г. от 11:00 часа в сградата на Министерство на труда и социалната политика, Зала № 1, етаж „Сутерен”, ще бъдат отворени офертите на участниците в открита процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изработка и доставка на печатни информационни и рекламни материали за нуждите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. При отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

Моля, лицата, които желаят да присъстват на отваряне на офертите, да бъдат на служебния вход на МТСП в 10:50 часа.
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG