АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - Програма за подкрепа на социалното включване на ромите и други уязвими
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
14.01.2014   

Програма за подкрепа на социалното включване на ромите и други уязвимиЧаст от приноса на Конфедерация Швейцария за разширения Европейски съюз е постигнатото споразумение Швейцария да подпомага България посредством мерки, улесняващи социалното включване на ромите и останалите уязвими групи, който се осъществява на база на подписано споразумение за „Тематичен фонд за реформи, свързани с включването на ромите и другите уязвими групи" по "Програмата за подкрепа на социалното включване на ромите и други уязвими групи" между швейцарската страна и Министерство на труда и социалната политика, Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването.

Програмата е насочена към подобряване на живота и създаване на подходящи условия за устойчивата интеграция на маргинализирани и социално изключени роми и хора от други уязвими групи.

Двете конкретни цели на програмата са:
- подобряване на жизнените условия посредством осигуряването на по-лесен достъп на хората от ромската общност до услуги и човешки права (приоритетна линия 1 според основния документ);
- укрепване на културната интеграция и идентичността, по-добро обществено приемане и засилено ромско участие в административните и политически институции (приоритетна линия 2 според основния документ).

Общият размер на тематичния фонд е 7 200 000 швейцарски франка за 4 години, като дейностите по двете приоритетни линии ще се изпълняват в рамките на 4-5 големи проекта.

Отговорността за изпълнението на проектите ще бъде на общините, които са областни центрове. Звеното за изпълнение на програмата и Министерство на труда и социалната политика отправя покана към всички общини, които са областни центрове да изразят интерес и да представят допълнителна информация за статуса и характеристиките на целевите групи и първоначални концепции за разработване на проекти за интеграция на роми и уязвими групи, които живеят в сегрегирани квартали. За целта е необходимо, общините, които желаят да подготвят предварителни концепции да попълнят приложените въпросници (приложение 1) и формуляр за концепция (приложение 2). Крайният срок за предоставяне на формуляра на въпросника и на концепцията е 17.02 2014 г. края на работния ден 17:30 часа на ел. поща: rif@mlsp.government.bg.

При необходимост от допълнителна информация или въпроси, свързани с инструкцията за подготовка на концепцията или въпросника, може да се обръщате към:
Зорница Русинова – ръководител екип – z.roussinova@mlsp.government.bg и Лилия Гунева – експерт – lgouneva@mlps.government.bg.
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG