АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО ... - Осигуряване на самолетни билети, хотелско настаняване и медицински застраховки при служебни пътувания в чуж...
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
21.02.2014   

Осигуряване на самолетни билети, хотелско настаняване и медицински застраховки при служебни пътувания в чужбина на лицата, ангажирани с управлението, контрола и изпълнението на ОПРЧР

На 17.04.2014 г. от 10:00 ч. в сградата на Министерство на труда и социалната политика, гр. София 1051, ул. „Триадица” № 2, зала 1, сутерен (служебен вход), ще бъдат оповестени предлаганите цени на допуснатите до отваряне на ценовите оферти участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на самолетни билети, хотелско настаняване и медицински застраховки при служебни пътувания в чужбина на лицата, ангажирани с управлението, контрола и изпълнението на ОПРЧР”. Отварянето на ценовите оферти е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

Моля, лицата, които желаят да присъстват на отваряне на офертите, да бъдат на служебния вход на МТСП в 09:50 часа.
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG