АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО ... - Предоставяне на услуги за осигуряване на технически лица за изпълнението на проекти по Приоритетна ос „Тех...
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
07.03.2014   

Предоставяне на услуги за осигуряване на технически лица за изпълнението на проекти по Приоритетна ос „Техническа помощ” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

На 29.05.2014 г. от 11:00 часа в сградата на Министерство на труда и социалната политика, Зала № 1, етаж „Сутерен”, ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Предоставяне на услуги за осигуряване на технически лица за изпълнението на проекти по Приоритетна ос "Техническа помощ" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". При отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

Моля, лицата, които желаят да присъстват на отваряне на ценовите офертите, да бъдат на служебния вход на МТСП в 10:50 часа.
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG