АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО ... - Доставка на канцеларски материали за нуждите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
17.03.2014   

Доставка на канцеларски материали за нуждите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

На 11.06.2014 г. от 14:30 ч. в сградата на Министерство на труда и социалната политика, гр. София 1051, ул. „Триадица” № 2, зала 1, сутерен (служебен вход), ще бъдат оповестени предлаганите цени на допуснатите до отваряне на ценовите оферти участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Отварянето на ценовите оферти е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

Моля, лицата, които желаят да присъстват на отваряне на офертите, да бъдат на служебния вход на МТСП в 14:20 часа.
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG