АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО ... - Оценка на Комуникационния план на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за периода 2007-2013 г.
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
17.04.2014   

Оценка на Комуникационния план на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за периода 2007-2013 г.

На 26.08.2014 г. от 11:00 часа в сградата на Министерство на труда и социалната политика, "Малка" Зала, етаж „Сутерен”, ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Оценка на Комуникационния план на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" за периода 2007-2013 г.". При отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

Моля, лицата, които желаят да присъстват на отваряне на ценовите офертите, да бъдат на служебния вход на МТСП в 10:50 часа.
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG