АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - АРХИВ НОВИНИ - Публикувана е информация по Българо-швейцарската програма за подкрепа на социалн...
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
25.04.2014   

Публикувана е информация по Българо-швейцарската програма за подкрепа на социалното включване на роми и други уязвими групи, относно класирането на подалите предварителни концепции общини

Във връзка с отправената покана към общините, които са областни центрове да предоставят предварителни концепции по Българо-швейцарската програма за подкрепа на социалното включване на роми и други уязвими групи, звеното за управление на програмата информира, че след приключване на работата на оценителната комисия класирането на общините, подали предварителни концепции е следното:


Класиране

Община

ОБЩО

Средноаритм.оценка от макс.100

1

Монтана

546

78,00

2

Сливен

512

73,15

3

Търговище

503

71,86

4

Бургас

473

67,58

5

Русе

469

67,00

6

Пловдив

458

65,43

7

Добрич

450

64,29

8

Шумен

448

64,00

9

Габрово

447

63,86

10

Кюстендил

444

63,43

11

Варна

401

57,29

12

София

389

55,58

13

Благоевград

378

54,00

14

Хасково

343

49,00

15

Велико Търново

336

48,00

16

Пазарджик

305

43,58

17

Разград

269

38,43

18

Стара Загора

245

35,00

19

Видин

N/A

N/A

 

С решение на оценителната комисия, представено на УС на програмата, предварителната концепция на община Видин не се класира поради несъответствие с изикванията на програмата и наличие в концепцията на вече финансирани дейности по ОП Развитие на човешките ресурси.

На основание резултатите от оценката, концепциите на първите десет общини от горепосочената класация са избрани от Оценителната комисия  за допустими да бъдат поканени за разработване на пълни проектни предложения. Офисът за изпълнение на швейцарския принос към Посолството на Швейцария ще уведоми допълнително въпросните общини относно начина и реда на следващите етапи на процедурата за избор на проекти.

В периода от 28.04 до 15.05.2014 при предварително заявен час и дата общините могат да получат подробна информация относно резултатите получени от техните концепции както и да се запознаят с коментарите на оценителите. Такова запитване може да се отправи чрез фиксиране на среща със Звеното за управление на програмата. ( моля отправяйте Вашите запитвания на следните адреси: z.roussinova@mlsp.government.bg / lgouneva@mlsp.government.bg )

уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG