АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО ... - Изработка и доставка на печатни информационни и рекламни материали за нуждите на Оперативна програма „Разв...
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
29.04.2014   

Изработка и доставка на печатни информационни и рекламни материали за нуждите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

На 05.09.2014 г. от 12:00 часа в сградата на Министерство на труда и социалната политика, Зала 1, етаж „Сутерен”, ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Изработка и доставка на печатни информационни и рекламни материали за нуждите на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". При отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

Моля, лицата, които желаят да присъстват на отваряне на ценовите офертите, да бъдат на служебния вход на МТСП в 11:50 часа.
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG