АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 3 - BG051PO001-3.1.11
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
04.06.2014   

BG051PO001-3.1.11 „Въвеждане на модерни информационни и комуникационни технологии в образователната система”

Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”, в качеството си на Междинно звено по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г. стартира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.1.11 „ВЪВЕЖДАНЕ НА МОДЕРНИ ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА””

 

Цел на процедурата:

 Създаване и внедряване на специализирана уеб базирана платформа за администриране, контрол и мониторинг на процесите по придобиване, поддръжка и надграждане на квалификацията на педагогическите специалисти. Настоящата процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Конкретен бенефициент - Дирекция „Информационни и комуникационни технологии” в Министерство на образованието и науката

 

Максимален бюджет на безвъзмездната финансова помощ по процедурата за целия програмен период е в размер на 3 000 000 лв.

Краен срок за представяне на проектно предложение - 05.08.2014 г.

 

Пакетът документи за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на Договарящия орган – http://sf.mon.bg/ секция Актуално-Отворени програми, както и на адреси www.eufunds.bg и https://eumis.government.bg/.

уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG