АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - АРХИВ НОВИНИ - На 28.05.2015 г. е публикуван ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура за подбор...
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
28.05.2015   

На 28.05.2015 г. е публикуван ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура за подбор на проекти с един краен срок за кандидатстване BG05M9OP001-1.002 „АКТИВНИ“

На 28.05.2015 г. е публикуван ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура за подбор на проекти с един краен срок за кандидатстване BG05M9OP001-1.002 „АКТИВНИ“, Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020, на основание чл.13, ал. 4 от ПМС 107/10.05.2014 г.

С цел постигане на диалог и сътрудничество, предложения и становища по проекта на Насоките за кандидатстване могат да се отправят в срок до 17.30 ч. на 12.06.2015 г. (включително) на електронна поща: aktivni@mlsp.government.bg.

Електронна поща aktivni@mlsp.government.bg е отворена единствено за предложения и становища по проекта на насоки за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-1.002 „АКТИВНИ“.

Въпроси по документацията ще могат да се задават, когато изтече срокът за предложения и становища по проекта на насоки за кандидатстване и бъде публикувана обявата за откриване на процедурата за подбор на проекти заедно с одобрените насоки за кандидатстване.
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG