АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Програмен период 2014-2020 - BG05M9OP001-1.003
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
26.06.2015   

BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015”

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. обявява, че са променени Насоките за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”. Промяната е с цел залагане на още два срока за кандидатстване (19.11.2015 и 05.02.2016 г.) и корекция на допусната явна техническа грешка в т. 6 (2).

Променените Насоки за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси: http://esf.bg/ и http://www.eufunds.bg/ и https://eumis2020.government.bg. Променените текстове са маркирани.

19.11.2015
Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. обявява, че са променени Насоките за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”.

Промяната е с цел увеличаване на бюджета на процедурата на 100 000 000 лева и съответно на целевата стойност на индикаторите. Друга промяна в Насоките за кандидатстване е премахването на третия краен срок за подаване на проектни предложения по процедурата. Тази промяна е в резултат на решение на Комитета за наблюдение на ОП РЧР 2014-2020 г., процедурата за подбор на проекти да бъде прекратена след втория краен срок – 19.11.2015 г. Във връзка с промяна в европейското законодателство е извършена и промяна в образеца на Декларация за нередности, приложение към Насоките за кандидатстване. Новата Декларация, както и коригираните Насоки за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси: http://esf.bg/ и http://www.eufunds.bg/ и https://eumis2020.government.bg. Променените текстове са маркирани.
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG