АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - АРХИВ НОВИНИ -
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
17.09.2015   

Проектът на Индикативната годишна работна програма за 2016 г. на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. E публикуван за обществено обсъждане

На основание чл. 7, ал. 3 от Постановление № 107 на Министерския съвет от 2014 г., Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. (ОПРЧР) публикува за предварително обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) за 2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРЧР.

Коментари и предложения по проекта на ИГРП за 2016 г. на ОПРЧР могат да бъдат представени в срок до 16 октомври 2015 г. на електронен адрес: igrp2016@mlsp.government.bg

Проект на Индикативна годишна работна програма за 2016 г. на ОП РЧР 2014 – 2020 г.
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG