АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Програмен период 2014-2020 - BG05M9OP001-1.006
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
23.09.2015   

BG05M9OP001-1.006 „Обучения и заетост”

На основание чл. 28, ал. 8, т. 1 от Постановление № 107/2014 г. и посл. го изм. на Министерския съвет за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и Европейския фонд за морска дело и рибарство за периода 2014-2020 г., Ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. издаде Заповед за прекратяване на процедура на процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.006 „Обучения и заетост”, считано от 22.10.2015 г., поради факта, че в рамките на определения краен срок – 15.10.2015 г. не е постъпило проектно предложение по процедурата.

В случай на решение на Управляващия орган за обявяване на нова дата за стартиране на процедурата, конкретните бенефициенти ще бъдат уведомени писмено за това.
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG