АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - НОВИНИ
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
19.11.2015   

Участие на Заместник-министъра на труда и социалната политика, Зорница Русинова в конференция на тема “Какво трябва да се промени, за да бъдат Европейските фондове по-опростени, по-ефикасни и с по-голямо въздействие по отношение на социалното включване на ромите“

В периода 17-18 ноември 2015 г.,  в гр. Брюксел се проведе конференция на тема „Какво трябва да се промени, за да бъдат Европейските фондове по-опростени, по-ефикасни и с по-голямо въздействие по отношение на социалното включване на ромите“.
В конференцията взеха участие членове на Европейския парламент, представители на Европейската комисия, както и на други институции и организации, сред които: Агенцията за основни права и фондация „Отворено общество“.
В рамките на срещата участваха и представители на национални и местни власти от Румъния, Словакия, Унгария, Чехия, Хърватска, Сърбия и Македония.
Заместник-министърът на труда и социалната политика, Зорница Русинова запозна аудиторията със залегналите принципи на партньорство в новата ОП РЧР 2014-2020 г., включването на заинтересованите страни в разработването и изпълнението на Програмата, както и предстоящата за обявяване схема „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“ на ОПРЧР 2014-2020.


уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG